Kognit Tudomanyi Tanszek

2019 May 22 9:21
English_language
nyomtatóbarát_verzió

1. Demeter, Gy., Racsmány, M., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A., & Döme, L. : Intact short term memory and impaired executive functions in obsessive compulsive disorder Ideggyógyászati Szemle-Clinical Neuroscience 66(1-2) 35-41 2013 SCI index: IF: 0,488
2. Racsmány, M., Keresztes, A., Pajkossy, P., & Demeter, Gy. : Mirroring Intentional Forgetting in a Shared-Goal Learning Situation. PLoS ONE 7(1) 2012 SCI index: IF: 4.351
3. Harsányi, A., Csigó, K., Rajkai, Cs., Döme, L., Demeter, Gy., & Racsmány, M. : The validation of the hungarian version of the Dimensional Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale Ideggyógyászati Szemle-Clinical Neuroscience 65(1-2) 25-33 2012 SCI index: IF: 0,236
4. Demeter, Gy., Keresztes, A., Harsányi, A., Csigó, K., & Racsmány, M. : Obsessed not to forget: no retrieval induced forgetting in obsessive-compulsive disorder (OCD) (Abstract). Learning & Perception, 4, Supplement, 2012 SCI index: IF:
5. Harsányi, A., Rajkai, Cs., Csigó, K., Demeter, Gy., Németh, A., & Racsmány, M. : Two types of inhibition impairments in OCD: obsessions, as a problem of thought suppression; compulsions, as behavioral-executive impairment Psychiatry Research (accepted publication) 2012 SCI index: IF: 2.768
6. Zakariás, L., Keresztes, A., Demeter, Gy., Kemény, F., & Lukács, Á. : Executive Functions in Transcortical Motor and Conduction Aphasia STEM SPRAAK EN TAALPATHOLOGIE 18 137-140 2012 SCI index: IF:
7. Racsmány, M., Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., & Németh, A. : An experimental study of prospective memory in obsessive-compulsive disorder Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 33 (1) 85-91 2011 SCI index: IF: 1.885
8. Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Német, A., & Racsmány, M. : Jövő tervezés és szándék fenntartás obszesszív-kompulzív zavarban (Absztrakt). Psychiatria Hungarica, XXV, Supplementum, 2011 SCI index: IF:
9. Demeter, Gy., Racsmány, M., Juhász, M., Kovács, Z. A., Boncz, I., Szendi, I. : The effect of hypnosis on prospective memory performance (Abstract). Learning & Perception, 3, Supplement, 2011 SCI index: IF:
10. Demeter, Gy., Racsmány, M., Csigó, K., & Harsányi, A. : Prospective memory deficit in obsessive-compulsive disorder (OCD)(Abstract). ICOM, York, UK, 2011 SCI index: IF:
11. Racsmány, M., Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., & Zeley, R. : Prospective memory in obsessive-compulsive disorder: an experimental study (Abstract). International Clinical Psychopharmacology, 26, Supplement A 2011 SCI index: IF:
12. Demeter, Gy., Racsmány, M., Csigó, K., Harsányi, A., & Zeley, R. : Different patterns of executive function deficit in obsessive and compulsive subgroups (Abstract). International Clinical Psychopharmacology, 26, Supplement A 2011 SCI index: IF:
13. Racsmány, M., Conway, M. A., & Demeter, Gy. : Consolidation of Episodic Memories During Sleep: Long-Term Effects of Retrieval Practice. Psychological Science 21(1) 80-85 2010 SCI index: IF: 4.812
14. Csigó, K., Harsányi, A., Demeter, Gy., Rajkai, Cs., Németh, A., & Racsmány, M. : Long-term follow-up of patients with obsessive compulsive disorder treated by anterior capsulotomy: A neuropsychological study. Journal of Affective Disorders 126 (1-2) 198-205 2010 SCI index: IF: 3.271
15. Csigó, K., Harsányi, A. & Demeter, Gy. : Kényszerbetegség (obszesszív-kompulzív zavar).In. Demetrovics, Zs., & Kun, B. (Szerk.) Az addiktológia alapjai IV. Budapest:ELTE Eötvös Kiadó. 395-421 2010 SCI index: IF:
16. Demeter, Gy. : A kényszerbetegség neuropszichológiai jellegztességei. In Harsányi, A., Csigó, K., & Demeter, Gy. (Szerk.) Kényszerbetegség: Elmélet, kutatás, terápia. Budapest: Oriold és Társai Kiadó. 137-153 2010 SCI index: IF:
17. Demeter, Gy. : Diagnosztikai eszközök. In. Harsányi, A., Csigó, K., & Demeter, Gy. (Szerk.) Kényszerbetegség: Elmélet, kutatás, terápia. Budapest: Oriold és Társai Kiadó. 155-168 2010 SCI index: IF:
18. Harsányi, A., Csigó, K., & Demeter, Gy. (Szerk) : Kényszerbetegség: Elmélet, kutatás, terápia. Budapest:Oriold és Társai Kiadó. 2010 SCI index: IF:
19. Csigó, K., Döme, L., Harsányi, A., Demeter, Gy., Valálik, I., & Racsmány, M. : Deep brain stimulation for treatment refractory obsessive-compulsive disorder – a case report. Ideggyógyászati Szemle-Clinical Neuroscience 63 (3-4) 137-142 2010 SCI index: IF: 0.236
20. Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Német, A., & Racsmány, M. : Kapcsolódási pontok az OCD tünetei és a prospektív emlékezet sérülése között (Absztrakt). Psychiatria Hungarica, XXIV, Supplementum, 2010 SCI index: IF:
21. Demeter, Gy., Racsmány, M. & Conway, M. A. : Retrieval induced forgetting, task cancelation and sleep (Abstract). Learning & Perception, 2, Supplement, 2010 SCI index: IF:
22. Racsmány, M., Conway, M. A., & Demeter, Gy. : Miért nem felejtünk el felejteni? A hosszú távú emlékezeti gátlás és az alvás összefüggései (Absztrakt). Magyar Pszichológia Társaság XIX Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, Magyarország, 2010 SCI index: IF:
23. Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A., Döme, L., & Racsmány, M. : A prospektív emlékezet sérülése obszesszív kompulzív zavarban (Absztrakt). Psychiatria Hungarica, XXIII, Supplementum, 2009 SCI index: IF:
24. Harsányi, A., Csigó, K., Demeter, Gy., Rajkai, Cs., Németh, A., & Racsmány, M. : A Dimenzionális Yale-Brown Obszesszív-Kompulzív Teszt (DY-BOCS) magyar fordítása, és a teszttel szerzett első tapasztalataink Psychiatria Hungarica 24(1) 18-60 2009 SCI index: IF:
25. Demeter, Gy., Racsmány, M., Csigó, K., Harsányi, A., & Németh, A. : Alteration of prospective memory functions in obsessive-compulsive disorder (OCD) (Abstract). ESCOP Conference, Cracow, Poland, 2009 SCI index: IF:
26. Demeter, Gy., Racsmány, M., Csigó, K., Harsányi, A., & Németh, A : Executive prospective memory and obsessive-compulsive disorder (OCD)(Abstract). Learning&Perception, 1, Sepplement, 2009 SCI index: IF:
27. Demeter, Gy. : A prospektív emlékezet és a végrehajtó rendszer sérülése obszesszív-kompulzív zavarban (OCD). PhD-konferencia. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkolégium. 310-323 2009 SCI index: IF:
28. Demeter, Gy., & Racsmány, M. : Kontrollált emlékezeti előhívás és a frontális lebeny sérülése. Pedagógusképzés 1-2 55-68 2008 SCI index: IF:
29. Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A., & Racsmány, M. : A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23(2) 85-93 2008 SCI index: IF:
30. Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A., & Racsmány, M. : A végrehajtó rendszer és a prospektív emlékezet vizsgálata OCD betegeknél (Absztrakt). Magyar Pszichológia Társaság XIX Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, Magyarország, 2008 SCI index: IF:
31. Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A., & Racsmány, M. : Eltérő végrehajtó rendszer deficit kompulzív és obszesszív alcsoportokban obszesszív kompulzív zavarban szenvedő betegeknél (Absztrakt). Psychiatria Hungarica, XXII, Supplementum, 2008 SCI index: IF:
32. Csigó, K., Harsányi, A., Demeter, Gy., Németh, A., & Racsmány, M. : Terápiarezisztens kényszerbetegek műtéti kezelése. Psychiatria Hungarica 23(2) 94-108 2008 SCI index: IF:
33. Harsányi, A., Csigó, K., Demeter, Gy., Németh, A., & Racsmány, M. : Dimenzionalitás és neurokognitív eltérések OCD-ben. Psychiatria Hungarica 22(5) 366-378 2007 SCI index: IF:
34. Harsányi, A., Csigó, K., Demeter, Gy., & Németh, A. : A kényszerbetegség új megközelítési lehetőségei: a dopaminerg teóriák. Psychiátria Hungarica 22(4) 248-258 2007 SCI index: IF:
35. Demeter, Gy., Racsmány, M., Csigó, K., & Harsányi, A. : Patterns of executive disorder in obsessive compulsive disorder (Abstract). 39th Annual European Brain and Behaviour Society Abstracts, Neural Plasticity, 2007 SCI index: IF:
36. Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., & Racsmány, M. : Az OCD neuropszichológiája – végrehajtó funkciók vizsgálata (Absztrakt). Psychiaria Hungarica, XXI, Supplementum, 2007 SCI index: IF:
37. Racsmány, M., Conway, M. A., & Demeter, Gy. : Long-Term Episodic Inhibition and Sleep (Abstract). Psychonomic Society 48th Annual Meeting, Long Beach, USA, 2007 SCI index: IF:
38. Demeter, Gy. : Jelnyelv, munkamemória és kérgi aktivitás. Magyar Pszichológiai Szemle 61(3) 477-489 2006 SCI index: IF:
39. Demeter, Gy. : Végrehajtó funkciók és a frontális lebeny sérülése: kognitív és neuropszichológiai megközelítés. Márton Áron Szakkollégium Tudományos Felolvasó ülésének tanulmányaiból. 59-65 2006 SCI index: IF:
40. Demeter, Gy. : Az emlékezeti gátlás szerepe a munkamemória tartalmának frissítésében. IV. Rodosz-Tanulmányok, Kolozsvár: Kriterion Kiadó. 313-325 2004 SCI index: IF:
41. Demeter, Gy. : A hallássérültek által használt kódolási típusok és mnézikus stratégiák a rövid távú memóriában. Gyógypedagógiai Szemle XXXII, 3, 161- 172 2004 SCI index: IF:

 

LOGO Magunkról | Honlap térkép | Elérhetőség | ©2005 IT Tanácsadó Bt