Kognit Tudomanyi Tanszek

2002 Jan 2 3:35
English_languageMunkatársak:


Kovács Ilona egyetemi tanár MTA doktora Látás, perceptuális tanulás kovacs.ilona_at_btk.ppke.hu
Szirányi Tamás PhD, DSc
Kovács Gyula egyetemi tanár MTA Doktora Vizuális idegtudomány gkovacs@cogsci.bme.hu
Pléh Csaba egyetemi tanár akadémikus Pszicholingvisztika pleh@cogsci.bme.hu
Babarczy Anna tanszékvezető egyetemi docens PhD Nyelvészet babarczy@cogsci.bme.hu
Jakab Zoltán egyetemi adjunktus PhD Színlátás, reprezentációelmélet zjakab@cogsci.bme.hu
Gerván Patrícia tudományos segédmunkatárs perceptuális tanulás, agyi plaszticitás pgervan@cogsci.bme.hu
Zimmer Márta egyetemi docens Arcészlelés, adaptáció, EKP mzimmer@cogsci.bme.hu
Lukács Ágnes egyetemi tanár PhD Pszicholingvisztika alukacs@cogsci.bme.hu
Müller Csaba rendszergazda csmuller_at_cogsci.bme.hu
Török Edina Anikó
Pótári Adrián
Gábor Bálint MSc nyelvelsajátítás bgabor@cogsci.bme.hu
Soós István evolúciós pszichológia soos-istvan@axelero.hu
Szerafin Ágnes Kata
Szamarasz Vera Zoé MA metafora vszamarasz@cogsci.bme.hu
Demeter Gyula egyetemi docens PhD Emlékezet, végrehajtó funkciók, kényszerbetegség, neuropszichológia gdemeter@cogsci.bme.hu
Simon Eszter nyelvtechnológia esimon@cogsci.bme.hu
Markója Ádám
Schneider Tamás egyetemi tanár tanszéki adminisztráció tschneider@cogsci.bme.hu
Racsmány Mihály egyetemi tanár tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető
MTA-BME NAP B Kutatócsoport
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
racsmany_at_cogsci.bme.hu
Babiczky Ákos
Lukics Krisztina Sára
Kemény Ferenc egyetemi adjunktus PhD Pszicholingvisztika, Implicit tanulás fkemeny_at_cogsci.bme.hu
Magyari Lilla Pszicholingvisztika lmagyari@cogsci.bme.hu
Peláez, Miguel Kog.Idegtudomány mpelaez@cogsci.bme.hu
Gadanecz Péter
Berencsi Andrea MSc Kognitív idegtudomány, motoros tanulás aberencsi@cogsci.bme.hu
Gombos Ferenc tudományos segédmunkatárs Kognitív idegtudomány, alvás és tanulás kapcsolata, alvásmintázatbeli eltérések Williams szindrómában, kvantitatív EEG módszerek, poliszomnográfia fgombos@cogsci.bme.hu
Nagy Eszter
Marno Hanna Kog.Idegtudomány hmarno@cogsci.bme.hu
Nagy Anett Kog.Idegtudomány anagy@cogsci.bme.hu
Biró Kinga
Darányi Virág
Gergely György D.Sc.
Belá Anita
German Borbála
Kéri Szabolcs egyetemi tanár MTA doktora Klinikai idegtudományok szkeri'at'cogsci.bme.hu és szkeri2000'at'gmail.com
Farkas Dávid
Manga Annamária Eszter
Marián Miklós
Fazekas Péter
Czabán Csaba
Bankó Éva PhD
Babarczy Anna tanszékvezető egyetemi docens PhD Nyelvészet babarczy_at_cogsci.bme.hu
Forgács Bálint MA kognitív metafora elmélet, idegtudomány forgacsb_at_cogsci.bme.hu
Balázs Andrea
Pajkossy Péter egyetemi adjunktus Emlékezet, végrehajtó funkciók és szorongás kapcsolata ppajkossy_at_cogsci.bme.hu
Szabó Eszter Érzelmek és beszéd eszabo_at_cogsci.bme.hu
Tauzin Tibor ösztöndijas MA Kognitív fejlődés, szociális kogníció, kontingenciadetekció ttauzin_at_cogsci.bme.hu
Balázs Andrea
Zemplén Gábor PhD
Dobó Dorottya
Komlósy András PhD
Winkler István D.Sc.
Szentkuthy-Kiss Katalin PhD
Nagy Boglárka
Vicsi Klára D.Sc.
Kornai András D.Sc. kornai_at_mokk.bme.hu
Bencze Dorottya
Győri Miklós PhD gyori.miklos_at_ppk.elte.hu
Krajcsi Attila PhD krajcsi_at_gmail.com
Németh Dezső PhD nemethd_at_gmail.com
Topál József CSc topaljozsef_at_gmail.com
Vidnyánszky Zoltán egyetemi tanár MTA doktora neurobiológia zvidnyanszky_at_cogsci.bme.hu
Pap Dalma
Simor Péter Dániel egyetemi adjunktus alvás-és álomkutatás psimor@cogsci.bme.hu; petersimor@gmail.com
Biberné Dr. Bihari Adél
Geszten Dalma
Kissné Szalárdy Orsolya oszalardy(at)cogsci.bme.hu
Várnagy-Tóth Zsombor Érdeklődési területeim az alapvető tanulási folyamatok, az alapszintű információfeldolgozás, a tágabb értelemben vett kategorizáció. A PhD tanulmányaim során elsősorban az autizmus spektrum zavarral összefüggésben vizsgálom ezeket a jelenségeket, felhasználva a mesterséges neurális hálózatos modellezés adta lehetőségeket. zsvarnagy(at)cogsci.bme.hu
Szőllősi Ágnes tudományos segédmunkatárs aszollosi_at_cogsci.bme.hu
Varga Zsuzsanna
Kovács Kristóf posztdoktori ösztöndijas PhD Kognitív képességek egyéni különbségei kkovacs@cogsci.bme.hu
Gardality Hajnalka gazdasági ügyintéző gardality[kukac]cogsci.bme.hu
Kondor Anna
Reichardt Richárd
Szilvágyiné Soós Emese
Urbán Gábor
Varga Vera
Németh Kornél egyetemi adjunktus PhD knemeth_at_cogsci.bme.hu
Vakli Pál pvakli_at_cogsci.bme.hu
Kiss Mariann
Takács Pálma Krisztina
Várhelyi Klára
Báthori Noémi
Weiss Béla PhD
Polner Bertalan egyetemi adjunktus
Török Balázs
Simon Júlia
Csépe Valéria egyetemi tanár vcsepe_at_cogsci.bme.hu
Babiczky Ákos
Blaskovich BorbálaÓrák:


Nyelv és elme: filozófiai áttekintés  (Jakab Zoltán) [Doktori] BMETE47D055 ST 320 -1 -1:-1-
Bevezetés a kognitiv tudományba  (Jakab Zoltán) [Alap] BMETE471001 -1 -1:-1-
Neurobiológia 1 – Alapok és az észlelés neurobiológiája (EA)  (Dr. Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MN26 BME, E404 -1 10:15-
Észlelés  (Zimmer Márta, Németh Kornél) [Alap] BMETE471002 BME, -1 12:15-
Kognitív idegtudomány EA  (Dr. Kéri Szabolcs) [Doktori] BMETE47MC11 BME, T515 -1 10:15-
Az emberi emlékezet  (Szőllősi Ágnes) [Alap] BMETE471004 BME, E502 Csütörtök 10:15-
Az evolúciós szemlélet a pszichológiában  (Pléh Csaba) [Alap] BMETE471005 -1 -1:-1-
Neurális plaszticitás  (Kovács Ilona) [Doktori] BMETE47D054 ST 320 -1 -1:-1-
Szintaxis - szemantika  (Babarczy Anna) [Doktori] ST 315 -1 -1:-1-
Az emberi idegrendszer működésének alapjai  (Zimmer Márta, Vakli Pál) [Alap] BMETE471008 BME, -1 12:15-
Nyelvi megértés és produkció  (Lukács Ágnes) [Doktori] BMETE47MC16 BME, T515 -1 14:15-
Afázia  (Mészáros Éva, Dr. Lukács Ágnes) [Doktori] BMETE47MC17 ORRI -1 12:00-
Bevezetés a megismeréstudományba  (Pléh Csaba) [Doktori] BMETE47D005 ST épület 320 -1 -1:-1-
Bevezetés a megismeréstudományba  (Pléh Csaba) [Doktori] BMETE47D005 ST 320 -1 -1:-1-
Nyelv és Agy  (Babarczy Anna) [Doktori] ST 315 -1 -1:-1-
Neurobiológia 1 – Alapok és az észlelés neurobiológiája (L)  (Dr. Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MC22 BME, -1 18:15-
Az észlelés pszichológiája (Perception, in Engl)  (Kovács Ilona) [Doktori] BMEGT47D022 ST 320 -1 -1:-1-
Látás, Nyelv, Emlékezet  (Dr. Németh Kornél, Dr. Lukács Ágnes, Szőllősi Ágnes) [Alap] BMETE47A001/A005/A015 BME, E505 Szerda 14:15-
Pszichológia  (Jakab Zoltán) [Alap] BMETE47A002 -1 -1:-1-
Általános nyelvészet  (Babarczy Anna) [Alap] BMETE47A003 -1 -1:-1-
A nemek pszichológiája  (Dr. Demeter Gyula) [Alap] BMETE47A004 BME, QAF16 -1 14:15-
A kognitív idegtudomány élettani alapjai  () [Doktori] BMETE47D001 -1 -1:-1-
A látás idegrendszeri alapjai  (Kovács Gyula) [Doktori] BMEGT47D002 -1 -1:-1-
A neurális kódolás modellezésének elmélete és formái  (Fiser József) [Doktori] BMEGT47D003 St 320 -1 -1:-1-
Alkalmazott statisztika  () [Doktori] BMEGT47D004 -1 -1:-1-
Bevezetés a kognitív tudományba  () [Doktori] BMEGT47D005 -1 -1:-1-
Bevezetés a pszicholingvisztikába  (Lukács Ágnes) [Doktori] BMEGT47D006 ST. 322 -1 -1:-1-
Vizsgálati módszerek  (Racsmány M. Kovács I.) [Doktori] BMEGT47D007 St 320 -1 -1:-1-
Szintaxis  () [Doktori] BMEGT47D008 -1 -1:-1-
Oktatás 1.  () [Doktori] BMEGT47D009 -1 -1:-1-
Kutató és publikációs tevékenység 1.  () [Doktori] BMEGT47D010 -1 -1:-1-
A kognitív kutatás története  () [Doktori] BMEGT47D011 -1 -1:-1-
A központi idegrendszer vizsgálatának közvetlen módszerei  () [Doktori] BMEGT47D012 -1 -1:-1-
Kognitív információelmélet  () [Doktori] BMEGT47D013 -1 -1:-1-
A pszichológia örök témái  (Pléh Csaba) [Alap] BMETE471010 -1 -1:-1-
Agy és számítógép  (Kovács Gyula) [Alap] BMETE471011 ST 320 -1 -1:-1-
Emberi nyelv és gondolkodás  (Babarczy Anna) [Alap] BMETE471012 ST 207/208 (ST320 április 21) -1 14:15-
Vizuális illúziók  (Zimmer Márta) [Alap] BMETE471013 BME T601/2 -1 16:15-
Neurobiológia 1 – Alapok és az észlelés neurobiológiája (Gy)  (Dr. Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MN26 - -1 18:15-
Pszicholingvisztika olvasószeminárium:  (Babarczy Anna, Lukács Ágnes) [Doktori] BMEGT47D056 Gyereklabor -1 -1:-1-
Bevezetés a kísérleti pszichológiába  (Pajkossy Péter) [Doktori] BMETE47MC25 BME, -1 14:15-
Pszicholingvisztika  (Pléh Csaba) [Alap] BMETE471006 ST310 -1 -1:-1-
Nyelvészeti alapismeretek  (Dr. Babarczy Anna) [Doktori] BMETE47MC02 BME, T515 -1 14:15-
Bevezetés a kognitív tudományba  (Dr. Babarczy Anna, Dr. Demeter Gyula, Dr. Kéri Szabolcs, Dr. Lukács Ágnes, Dr. Zimmer Márta, Pajkossy Péter, Szőllősi Ágnes) [Doktori] BMETE47MN24 BME, E404 -1 12:15-
Neurobiológia 2 - Szenzoros és motoros feldolgozás  (Dr. Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MC23 BME, E406 Hétfő 14:15-
Az emlékezet és a tanulás pszichológiája  (Szőllősi Ágnes) [Doktori] BMETE47MC29 BME, T515 -1 14:15-
 () [Alap] -1 -1:-1-
Megismerés és érzelem  (Pajkossy Péter, Dr. Demeter Gyula) [Doktori] BMETE47MC26 BME, E203 Kedd 10:15-
Módszertani készségfejlesztés II. Gy  (Gerákné Dr. Krasz Katalin Olga, Geszten Dalma) [Doktori] BMEGT52MN09 BME, QA202/QA102 Hétfő 10:15-
Kísérleti pszich. vizsgálati módszerek ea.  (Bőhm Tamás) [Doktori] ST 320 -1 -1:-1-
Az emlékezet és tanulás pszichológiája  (Szőllősi Ágnes) [Doktori] BMETE47MN23 BME, T515 -1 14:15-
WS seminar  ( I. Kovacs) [Doktori] ST 320 -1 -1:-1-
Kognitív neuropszichiátria  (Dr. Kéri Szabolcs) [Doktori] BMETE47MC30 BME, T515 -1 14:15-
Társas megismerés  (Dr. Kéri Szabolcs, Polner Bertalan) [Doktori] BMETE47MC28 BME, T515 -1 12:15-
Elmefilozófia  (Dr. Kertész Gergely, Gyarmathy Ákos) [Doktori] BMETE47MN22 BME, T515 -1 16:15-
Neurobiológia 2 - Szenzoros és motoros feldolgozás  (Dr. Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MN27 BME, E406 Hétfő 14:15-
Psychology  (Jakab Zoltán) [Alap] BMEGT52A002 ST 320 -1 10:15-
Pszichológia történet  (Pléh Csaba) [Doktori] BBNPS04300 ILLETVE BPS-501 Stefaneum, Dienes Valéria terem -1 -1:-1-
Pszicholingvisztika  (Dr. Lukács Ágnes) [Doktori] BMETE47MC36 BME, E306cd -1 14:15-
Pszicholingvisztika  (Dr. Lukács Ágnes) [Doktori] BMETE47MN30 BME, E306cd -1 14:15-
Megismerés és érzelem  (Dr. Demeter Gyula, Pajkossy Péter) [Doktori] BMETE47MN25 BME, T502 -1 10:15-
Nyelvi olvasószeminárium 1.  (Mészáros Éva) [Doktori] BMETE47MC31 Ecseri út 3. A épület 6-os szoba -1 16:45-
Nyelvi olvasószeminárium 2.  (Dr. Babarczy Anna) [Doktori] BMETE47MC32 BME, T515 -1 12:15-
Nyelvi olvasószeminárium  (Mészáros Éva) [Doktori] BMETE47MN29 -1 16:45-
Az emberi arcok  (Dr. Zimmer Márta) [Alap] BMETE47A014 BME, E203 Kedd 14:15-
Divat és a reklám lélektana  (Zétényi Tamás) [Alap] BMETE47A008 KF81 -1 -1:-1-
(N)agy - bajban  (Dr. Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MN33 BME, T515 -1 12:00-
Vizuális percepció és megismerés  (Kovács Gyula) [Alap] BMETE47A007 ST 207/208 -1 -1:-1-
Statisztikai tanulás az idegrendszerben  (Orbán Gergő, ) [Doktori] BMETE47MC39 ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb, Jedlik terem (0.89) Hétfő 16:15-
Pszichiátriai és neurológiai betegségek neurokognitív mechanizmusai PhD  (Dr. Demeter Gyula) [Doktori] BMETE47D020 -1 10:15-
Vizuális illúziók  (Simor Péter) [Alap] BMETE471013 BME, T606 -1 12:15-
Neurobiológia 3: Magasabb rendű kognitív folyamatok  (Dr. Kéri Szabolcs, Polner Bertalan) [Doktori] BMETE47MN28 BME, T515 -1 14:15-
Informatika MC  (dr. Farkas Lóránt Ernő) [Doktori] BMETE92MC19 BME, R4J -1 10:15-
Gyermeknyelv  (Babarczy Anna, Lukács Ágnes) [Doktori] BMEGT47D015 ST 320 -1 -1:-1-
Idegrendszeri modellezés  (Bányai Mihály) [Doktori] ELTE Lágymányosi kampusz, -1 16:15-
Diffúziós tensoros MR vizsgálatok felhasználási lehetőségei  (Dr. Valálik István) [Doktori] T515 -1 10:15-
 () [Alap] -1 -1:-1-
Fejlődéspszichológia  (Dr. Lukács Ágnes, Polner Bertalan, Szőllősi Ágnes, Marián Miklós) [Doktori] BMETE47MN01 BME, E405 -1 10:00-
Neuropszichológia EA  (Dr. Demeter Gyula) [Doktori] BMETE47MN21 BME, E407 Kedd 12:15-
Nyelv, gondolkodás, tudat  (Dr. Racsmány Mihály, Szőllősi Ágnes) [Doktori] BMETE47MN15 BME, T515 -1 16:15-
Látás, Nyelv, Emlékezet  (Dr. Demeter Gyula, Dr. Zimmer Márta, Kardos Zsófia, Balázs Andrea) [Alap] BMETE47A001 BME T601/2 -1 16:15-
Pályaszocializáció és pszichológus etika  (Dr. Gerákné Krasz Katalin, Polner Bertalan) [Doktori] BMETE47MN02 BME, QBF10 -1 8:15-
Magasabb rendű kognitív folyamatok  (Kovács Gyula) [Doktori] BMETE47MN13 BME, -1 -1:-1-
Emlékezet  (Dr. Racsmány Mihály, Szőllősi Ágnes) [Doktori] BMETE47MN11 BME, T515 -1 12:15-
Laborgyakorlat 2  (Dr. Zimmer Márta, Szőllősi Ágnes, Pajkossy Péter) [Doktori] BMETE47MN09 -1 12:15-
Észlelés  (Dr. Zimmer Márta, Dr. Kovács Gyula ) [Doktori] BMETE47MN10 BME, T515 -1 16:15-
Kognitív neuropszichiátria  (Dr. Kéri Szabolcs) [Doktori] BMETE47MN12 BME, T515 -1 14:15-
Evolúciós pszichológia  (Dr. Topál József) [Doktori] BMETE47MN03 BME, E406 Péntek 10:15-
Általános pszichológia műhelymunka  (Pléh Csaba) [Doktori] BBNPS06100 ST 311 -1 -1:-1-
Az agykutatás története  (Reichardt Richárd) [Doktori] BMETE47MC42 BME, T515 -1 10:15-
Látás, Nyelv, Emlékezet  (Dr. Németh Kornél, Dr. Lukács Ágnes, Szőllősi Ágnes) [Alap] BMETE47A005 BME T601/2 -1 16:15-
Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet  (Dr. Babarczy Anna) [Doktori] BMETE47MC15 BME, T502 -1 14:15-
Divat és reklám lélektana  (Zétényi Tamás) [Alap] BMETE47A008 BME, KF87 -1 -1:-1-
Kognitív pszichológia  (Dr. Babarczy Anna, Reichardt Richárd) [Doktori] BMETE47MN05 BME, T601/602 Szerda 13:15-
Neurobiológia 1 – Alapok és az észlelés neurobiológiája (EA)  (Dr. Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MC22 BME, E404 -1 10:15-
 () [Alap] -1 -1:-1-
Neurobiológia 3 - Magasabb rendű kognitív folyamatok  (Dr. Kéri Szabolcs, Polner Bertalan) [Doktori] BMETE47MC24 BME, T515 -1 14:15-
 () [Alap] -1 -1:-1-
Gyermeknyelv GY  (Babarczy Anna, Lukács Ágnes) [Doktori] BMETE47MC12 BME, T515 -1 -1:-1-
Laborgyakorlat 1  (Dr. Babarczy Anna, Dr. Lukács Ágnes, Dr. Zimmer Márta, Pajkossy Péter, Szőllősi Ágnes) [Doktori] BMETE47MN31 BME, Csütörtök 12:15-
InformatikaMC GY  (Lóczi Lajos) [Doktori] BMETE92MC12 BME, H507 -1 -1:-1-
Laborgyakorlat I. 2.  (Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MN04 BME, T515 -1 8:15-
 () [Doktori] -1 8:15-
 () [Doktori] -1 -1:-1-
Laborgyakorlat I. 3.  (Keresztes Attila) [Doktori] BMETE47MN04 ST320 -1 -1:55-
Gyermeknyelv EA  (Dr. Babarczy Anna, Dr. Lukács Ágnes) [Doktori] BMETE47MC12 BME, T515 -1 14:15-
Kognitív idegtudomány  (Dr. Kovács Gyula, Dr Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MN06 BME, T515 -1 8:15-
Elmefilozófia  (Dr. Kertész Gergely, Gyarmathy Ákos) [Doktori] BMETE47MC18 BME, T515 -1 16:30-
Kognitív zavarok genetikája  (Dr. Réthelyi János) [Doktori] BMETE47MN07 BME, T515 -1 16:15-
Pszichológiatörténet  (Pajkossy Péter) [Doktori] BMETE47MN08 BME, T515 -1 14:15-
Neurobiológia GY  (Dr. Zimmer Márta, Dr. Kovács Gyula ) [Doktori] BMETE47MC00 BME -1 -1:-1-
Neurobiológia EA  (Dr. Zimmer Márta, Dr. Kovács Gyula ) [Doktori] BMETE47MC00 BME -1 -1:-1-
 () [Doktori] -1 -1:-1-
Nyelvi zavarok a gyermekkorban  (Dr. Lukács Ágnes, Dr. Babarczy Anna ) [Doktori] BMETE47MN16 BME T515 -1 13:15-
 () [Doktori] -1 -1:-1-
Bevezetés az R programozásba: adatok feldolgozása, rendezése és ábrázolása  (Polner Bertalan) [Doktori] BMETE47MC41 BME, E302 Csütörtök 10:15-
 () [Doktori] -1 -1:-1-
Bevezetés a kognitív tudományba  (Pajkossy Péter) [Doktori] BMETE47MC01 BME, E404 -1 12:15-
Kalandozások az álomkutatás területén  (Reichardt Richárd) [Alap] BMETE47A009 BME, T606 -1 10:15-
Kognitív pszichológia fő ágai 1  (Dr. Racsmány Mihály, Keresztes Attila ) [Doktori] BMETE47MC03 BME, T515 -1 -1:-1-
Percepció és tanulás  (Dr. Racsmány Mihály, Szőllősi Ágnes) [Doktori] BMETE47MC13 BME, T515 -1 16:15-
Kognitív pszichológia fő ágai 1  (Jakab Zoltán) [Doktori] BMETE47MC03 BME, ST 320 -1 -1:-1-
Észlelés  (Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MN10 BME, ST 320 -1 -1:-1-
Emlékezet  (Racsmány Mihály) [Doktori] BMETE47MN11 BME, ST 320 -1 -1:-1-
Kognitív neuropszichiátria  (Dr. Kéri Szabolcs) [Doktori] BMETE47MN12 BME, ST 320 -1 -1:-1-
Neuropszichológia  (Demeter Gyula) [Doktori] BMETE47MN14 BME, ST 320 -1 -1:-1-
Pszicholingvisztika  (Dr. Lukács Ágnes) [Doktori] BMETE47MN17 BME T515 -1 14:15-
Matematika MC (EA)  (Dr. Tóth János) [Doktori] BMETE92MC15 BME, H406 -1 8:15-
Evolúciós pszichológia  (Dr. Topál József) [Doktori] BMETE47MC07 BME, E406 Péntek 10:15-
Érzelmek, gondolkodás és az agy  (Dr. Demeter Gyula, Simor Péter Dániel, Pajkossy Péter ) [Alap] BMETE47A012 BME, T601/602 -1 14:15-
Programozás  (Dr. Babarczy Anna, Kemény Ferenc) [Doktori] BMETE47MC08 BME, T515 -1 8:15-
Kognitív pszichológia fő ágai 2 L  (Dr. Babarczy Anna) [Doktori] BMETE47MC04 BME, QA102 -1 13:15-
Kognitív pszichológia fő ágai 2 EA  (Keresztes Attila, Dr. Racsmány Mihály) [Doktori] BMETE47MC04 BME, T515 -1 10:15-
Pszicholingvisztika EA  (Lukács Ágnes) [Doktori] BMETE47MC05 BME, T515 -1 14:15-
Pszicholingvisztika L  (Lukács Ágnes, Kemény Ferenc) [Doktori] BMETE47MC05 BME, T515 -1 16:15-
Neuropszichológia  (Dr. Demeter Gyula) [Doktori] BMETE47MC37 BME, E407 Kedd 12:15-
Neuropszichológia L  (Dr. Racsmány Mihály, Demeter Gyula) [Doktori] BMETE47MC06 BME, T515 -1 12:15-
Programozás  (Kemény Ferenc) [Doktori] BMETE47MC08 BME, ST 320 -1 -1:-1-
 () [Alap] -1 -1:-1-
 () [Alap] -1 -1:-1-
Szociálpszichológia  (Dr. Kun Ágota) [Doktori] BMEGT52MN08 BME, QA202 Szerda 9:15-
Tudományfilozófia  (Bárdos Dániel, Gyarmathy Ákos ) [Doktori] BMEGT41M411 BME, Hétfő 8:15-
Ismeretelmélet  (Gyarmathy Ákos Attila) [Doktori] BMEGT41M410 BME, E203 Szerda 14:15-
Intelligens rendszerek  (Dr. Baranyi Péter Zoltán) [Doktori] BMEVITMM031 BME, Péntek 14:15-
Nyelvi zavarok gyermekkorban  (Lukács Ágnes) [Doktori] BMETE47MN16 BME, Hétfo 14:15-
Pszicholingvisztika  (Zimmer Márta, Kemény Ferenc, Keresztes Attila) [Doktori] BMETE47MN18 BME, -1 -1:-1-
Kognitív idegtudomány L  (Dr. Kéri Szabolcs) [Doktori] BMETE47MC11 BME, T515 -1 -1:-1-
Módszertani készségfejlesztés II. EA  (Gerákné Dr. Krasz Katalin Olga, Geszten Dalma) [Doktori] BMEGT52MN09 BME, QA202 Hétfő 8:15-
Statisztika és kísérlettervezés (EA)  (Dr. Babarczy Anna) [Doktori] BMETE47MC38 BME, E504 -1 12:00-
Személyiségpszichológia  (Dr. Kun Ágota) [Doktori] BMEGT52MN01 BME, QA202 -1 10:15-
Módszertani készségfejlesztés I. EA  (Németh Kornél, Polner Bertalan) [Doktori] BMEGT52MN03 BME, QA202 -1 9:15-
Módszertani készségfejlesztés I. GY  (Polner Bertalan, Németh Kornél) [Doktori] BMEGT52MN03 BME, QA102, QA202 -1 10:15-
Bevezetés a kritikai kultúrakutatásba  (Dr. Barna Róza Emília) [Doktori] BMEGT43M410 -1 16:15-
Társas megismerés  (Dr. Kéri Szabolcs, Polner Bertalan) [Doktori] BMETE47MN35 BME, T515 -1 12:15-
Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet  (Dr. Babarczy Anna) [Doktori] BMETE47MN34 BME, T502 -1 14:15-
Kognitív informatika az emberi látásban  (Dr. Baranyi Péter Zoltán) [Doktori] BMEVITMM032 BME, T515 -1 10:15-
Bevezetés a Matlab programozásba  (Dr. Horváth Róbert) [Doktori] BMETE92MC14 BME, H507 -1 10:15-
Tudományelmélet  (Gyarmathy Ákos Attila) [Doktori] BMEGT41M412 BME, -1 16:15-
A tudományos gondolkodás történeti rekonstrukciója  (Dr. Zemplén Gábor) [Doktori] BMEGT41M413 BME, Filozófia Tanszék -1 8:15-
Matematika MC (GY)  (Molnár Zoltán Gábor) [Doktori] BMETE92MC15 BME, H601 -1 16:15-
A tudományos gondolkodás történeti rekonstrukciója GY  (Dr. Zemplén Gábor) [Doktori] BMEGT41M413 BME, Filozófia Tanszék -1 10:15-
(N)Agy - bajban  (Dr. Zimmer Márta) [Doktori] BMETE47MC34 BME, T515 -1 12:00-
Tudattalan  (Dr. Kemény Ferenc, Keresztes Attila ) [Alap] BMETE47A013 BME, T515 -1 14:15-
Neuropszichológia Gy  (Dr. Demeter Gyula) [Doktori] BMETE47MN21 BME, T515 Kedd 14:15-
Statisztika és kísérlettervezés (L)  (Dr. Babarczy Anna) [Doktori] BMETE47MC38 BME, E305ab, E306ab -1 16:15-
Kognitív pszichológia laboratóriumi gyakorlat  (Szőllősi Ágnes, Dr. Lukács Ágnes, Dr. Zimmer Márta, Dr. Babarczy Anna, Dr. Pajkossy Péter) [Doktori] BMETE47MC27 BME, T515 Csütörtök 12:15-
 () [Doktori] -1 -1:-1-
Parkinson kór neuropszichológiája  (Dr. Kéri Szabolcs) [Doktori] T507 -1 14:00-
 () [Alap] BME, M -1 -1:-1-
Látás, Nyelv, Emlékezet  (Dr. Demeter Gyula, Dr. Zimmer Márta, Kardos Zsófia, Balázs Andrea) [Alap] BMETE47A005 BME T601/2 -1 16:15-
Látás, Nyelv, Emlékezet  (Dr. Demeter Gyula, Dr. Zimmer Márta, Kardos Zsófia, Balázs Andrea) [Alap] BME, T601/2 -1 12:15-
 () [Doktori] -1 11:15-
Módszertani készségfejlesztés II. Gy.  (Dr. Németh Kornél) [Doktori] BMEGT52MN09 BME, QA102 -1 11:15-
Bevezetés az R programozásba: adatok feldolgozása, rendezése és ábrázolása  (Polner Bertalan, Markója Ádám) [Doktori] BMETE47C41 BME, E302 Csütörtök 10:15-Események:


Kutatók éjszakája 2019 Kapcsolat: BME T épület, 5. emelet T515 2019/9/27 18:00
Kutatók éjszakája - Szemmozgás és emlékezet (laborbemutató) Kapcsolat: T514 2016/9/30 18:00
TDK Konferencia Kapcsolat: H épület Kürschák terem 2017/11/16 9:00
Kutatók éjszakája - Arcészlelés (laborbemutató) Kapcsolat: T514/a laborterem 2016/9/30 19:30
Kutatók éjszakája - Előadások Kapcsolat: T515 2016/9/30 18:00
EUCLDIS 2016 - 3. nap Kapcsolat: Central European University, H-1051 Budapest, Hungary, Október 6. u. 7. (Room 102) 2016/5/13
Kutatók Éjszakája a tanszéken Kapcsolat: BME, XI., Egry József utca 1., T. ép. 5. emelet 2013/9/27 16:00
Kas Bence: Kas Bence: MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL Kapcsolat: BME, H épület 6. emelet 607-es terem 2013/12/16 10:00
Dr. Bódizs Róbert (Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet): Nagy Tamás, PhD: A distressz és eustressz pszichofiziológiája Kapcsolat: BME T515 2016/4/18 12:00
Antal Andrea: Antal Andrea: Enhancement of learning and memory by transcranial electrical stimulation in healthy subjects Kapcsolat: BME T épület 515 2013/11/25 12:00-
Simor Péter: Simor Péter:Nightmare disorder in light of neuropsychological and polysomnographic investigations Kapcsolat: BME K ép. földszint 82. 2014/1/16 11:00-13:00
Keresztes Attila: Keresztes Attila:ALTERING THE EFFECTIVENESS OF REMINDERS: POSITIVE AND NEGATIVE MNEMONIC EFFECTS OF ASSOCIATIVE RETRIEVAL PROCESSES IN HUMAN EPISODIC MEMORY Kapcsolat: BME, H épület 6. emelet 607. terem 2014/1/30 14:00
IV. Dubrovnik Conference on Cognitive Science – DUCOG IV. Memory control and retrieval Kapcsolat: Dubrovnik, Croatia 2012/5/10 08
Interdiszciplináris dialógus Kapcsolat: Budapest, ELTE BTK Kari Tanácsterem, A épület, fszt. 039. 2011/11/24 9:30-18:45
Pléh Csaba és Bodó balázs: Pléh Csaba: Fecseg a felszín - Olvasók a weben
Bodó Balázs: A megosztó hatalom - Könyvkalózok a weben
Kapcsolat: Keresztes Attila Budapest, Kossuth Klub (1088 Múzeum u. 7.) 2011/11/15 18:00-20:00
Pléh Csaba: Pléh Csaba: MEDDIG LESZ SZÜKSÉG A PSZICHOLÓGIÁRA?! Kapcsolat: ELTE Aula Magna
ELTE Jogi Kar, díszterem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
2011/11/30 17:00-
BCCD12 Kapcsolat: Budapest CEU 2012/1/12
Kognitív nap Pléh Csaba tiszteletére Kapcsolat: BME Oktatói Klub (K épület I. emelet 97. terem) 2012/6/7 14:00
PhD Conference of the Graduate School of Psychology, Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics

Organized within the framework of the project Talent care and cultivation in the workshops of BME TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009/
Kapcsolat: Building H, IV/406., BME, Budapest, Egry József u. 1. 2012/6/15 9:30-
Csigó Katalin: TERÁPIAREZISZTENS KÉNYSZERBETEGEK NEUROPSZICHOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI; A DÖNTÉSHOZÁSI FOLYAMATOK ALAKULÁSA Kapcsolat: BME, K. épület földszint 82. (KF82) 2012/9/24 17:00-
ESF-HAS CONFERENCE
Brain oscillations in health and disease
Kapcsolat: Hungarian Academy of Sciences,Budapest, Hungary 2012/11/8 13:30-
Data is Beautiful Symposium Kapcsolat: Hungarian University of Fine Art, Intermedia Department, Kmety u. 27, 1063, Budapest. 2012/10/2 10:00
Hudák Mariann: Hudák Mariann
„UNDERSTANDING BASIC VISUAL MECHANISMS THROUGH VISUAL ILLUSIONS
Kapcsolat: BME E épület II. emelet 205. 2014/9/8 14:00
Bankó Éva: Bankó Éva :Sensory noise processing in the human brain: insights from object recognition studies on healthy and amblyopic subjects Kapcsolat: Keresztes Attila BME, XI., Egry József utca 1., T. ép 515. 2012/10/29 12:00
Harsányi András: KOGNITÍV SÉRÜLÉS ÉS TÜNETI MINTÁZAT KÉNYSZERBETEGSÉGBEN Kapcsolat: BME, E épület 2. emelet 205.. 2012/12/7 10:00
Dr. Zimmer Márta: Meghívó Zimmer Márta habilitációs előadására Kapcsolat: BME E épület 5. emelet 505 2017/11/14 13:00
Demeter Gyula: EXECUTIVE FUNCTIONS, PROSPECTIVE MEMORY AND RETRIEVAL – CONTRIBUTION OF EXPERIMENTAL COGNITIVE PSYCHOLOGY TO THE UNDERSTANDING OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER Kapcsolat: Gyulai Tünde BME K épület KF82 2012/12/13 14:00
Gerván Patrícia: CORTICAL STRUCTURAL AND FUNCTIONAL COMPONENTS OF VISUAL PERCEPTUAL LEARNING Kapcsolat: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
K. épület földszint 82. (KF82)
(1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)
2012/12/17 13:00
V. DuCog conference - Sleep, Oscillations, and Cognition Kapcsolat: Dubrovnik 2013/5/16 8:00
Prof. Haller József: Kognitív Szeminárium előadássorozat
Prof. Haller József - Az agresszió neurobiológiája: emberektől a patkányig és vissza
Kapcsolat: BME T épület/5.emelet/515. (Egry József utca 1. 1111) 2016/5/2 12:00
Pszichológia Doktori Iskola évzáró konferencia 2014 Kapcsolat: Lukács Ágnes BME, 1111 Budapest Egry József utca 1. T épület 5. emelet T515 2014/6/20 10 órától
Vidnyánszky Zoltán: Vidnyánszky Zoltán
Nem látom tisztán: Torzitott, zajos képek agyi feldolgozása
Kapcsolat: Keresztes Attila BME St. ép., 320.-as terem - Stoczek utca 2. Bp. 1111 0/3/23 12:00-13:00
A Magyar Pszichológiai Társaság elnökségének dícsérő oklevele Kapcsolat: ST 320 0/3/6 8:00
Bereczkei Tamás, Pléh Csaba, Sebes Anna, Tisljár Roland, Topál József: Az evolúciós pszichológia és a humánetológia az emberi természetről Kapcsolat: Kossuth Klub 0/4/15 18 óra
Demeter Tamás, Tőzsér János, Forgács Bálint: A népi pszichológia filozófusok és pszichológusok szemével Kapcsolat: BME ST 320 Stoczek utca 2 0/4/27 13 óra
Többen : Darwin öröksége a pszichológiában Kapcsolat: http://www.darwin200.hu/ PTE BTK 0/4/28 9-19
Kovács Ágnes Melinda
Automatikus tudatelméleti képességek felnőtteknél és csecsemőknél
Kapcsolat: Keresztes Attila BME St. ép., 320.-as terem - Stoczek utca 2. Bp. 1111 0/4/20 12:00-13:00
Vörös Zsófia: Vörös Zsófia BME/Poitier Egyetem kozos PhD diákja május 7-en védi értekezését Poitierben. Kapcsolat: Poitiers, MSHS - salle Mélusine 0/5/7 9:30
Albu Mónika : Muinkahelyi vita: Neuropsychological examination of lateralized executive Kapcsolat: St Épület 320 0/5/11 13 óra
Mintegy 50 szereplő : First DUCOG Conference on Cognitive Science Kapcsolat: Keresztes Attila Dubrovik Croatia Frana Bulica 0/5/22 13 óra
Thuma Orsolya : PhD védés Thuma Orsolya: „Gyakorisági hatások és nyelvi kétértelműségek vizsgálata a mentális szótárban magyar nyelven Kapcsolat: Thuma Orsolya ELTE PPK, Bp., VII. ker. Kazinczy u. 23-27. 0/5/21 14 óra
Tisljár Roland: A humor szerepe a társas kapcsolatokban Kapcsolat: ST320 0/6/8 12:00
A Pszichológia Doktori iskola hallgatóinak: Ünnepi doktori konferencia Kapcsolat: BME Oktatói Klub, K épület, I em., 66. 0/6/29 10:00
Peter Schiller : The functions of the parallel information processing channels that originate in the retina Kapcsolat: Szemes Imre MTA Székház Budapest Roosevelt tér 9 II.emelet Nagyterem 0/6/9 13 óra
sokan: ESHHS Konferencia Kapcsolat: Vajda Zsusanna Moholy Nagy Egytem Zugligeti út, Budapest 0/7/21 június 21-23
sokan : MeiCogsci konferencia Kapcsolat: Bécs Unikampus Aula - Alte Kapelle 0/6/19 10-től
sokan: Philosophy and psychology Kapcsolat: CEU Budapest Nádor utca 9 0/8/27 reggeltől
Complex Systems and Changes - Darwin and Evolution: Nature-Culture Interfaces Kapcsolat: Hotel Eden Roc, Sant Feliu de Guixols, Spain 0/9/15 8:00
Neural Correlates of biased decisions-DAAD-MÖB Workshop- Kapcsolat: Pázmány Péter Catholic University Faculty of Information Technology, 1083 Budapest, Práter utca 50/a. 0/10/5 10:00-16:30
Aronson Pesten Kapcsolat: MTA Székház II. emlet nagyterem Rossevtl tér 9 0/10/8 10 óra
Pléh Csaba : Kognitív tudomány mint megismételt kísérleti pszichológia Kapcsolat: IZU 101-es terem, 0/9/30 18 óra
Mér, Kampis, Csányi, Pléh, Csíkszentmihlyi: Miondörökké evolúció Kapcsolat: Pintér Borbála Kossuth Klub (1088 Bp. Múzeum u. 0/9/29 17h30
Somogyvári Zoltán, KFKI (RMKI Biofizikai Intézet): Navigáció és téri kogníció: bepillantás a neurális kódba Kapcsolat: ST320 0/10/5 12:00
Oláh Attila, Zétényi Tamás, Gyarmathy Éva, Pléh Csaba, Kéri Zsabolcs : Tehetség és kreativitás: Többet tudunk-e a pszichológiáról ma, mint Guilford idején? Kapcsolat: Pléh Csaba MTA Székháza Kisterem Bp. Roosevelt tér 9 I.. emelet 0/11/11 14h30-17
Beke László : Art Brut művészek kiállítása Kapcsolat: Kovács Emese Budapest Art Bru Galéria Kőbányai 22- Könyves Kálmán 84 (a napalli melegedő mögött) 0/11/19 11 óra
Interfészek a megismeréstudományban Kapcsolat: Pléh Csaba, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 0/1/25 10:00-
Csíkszentmihályi Mihály, Pléh Csaba, Hankiss Elemér : Az elkötelezett iskola Kapcsolat: Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) Budapest, II. Tárogató u. 2-4 0/11/6 14-16
Nagy Piroska, Bacsó Béla, Vajda Mihály, Farkas Katalin, Szalai judit, Rózsa Erzsébet : Érzelemelméletek a filozófiában Kapcsolat: MTA Székház Budapest Roosevelt tér 9 FELOLVASÓ TEREM II. EMELET 0/11/12 9-13
Forgács Bálint: Forgács Bálint
FIGURES OF LANGUAGE IN COGNITIVE SCIENCE IN THE LIGHT OF FIGURATIVE LANGUAGE PROCESSING IN THE BRAIN
Kapcsolat: BME H épület, 6. emelet 607-es terem 2014/6/30 11:00
Pléh Csaba : A többnyelvűség pszicholingvisztikája Kapcsolat: DAB Debrecen Thomas Mann utca 12 0/11/5 10 óra
Gyimesi Kinga
Modalitások közötti interakciók hatása akusztikus és vizuális ingerek kódolására és előhívására
Kapcsolat: Keresztes Attila BME St. ép., 320.-as terem - Stoczek utca 2. Bp. 1111 0/11/30 12:00-13:00
Pléh Csaba : Darwin és a pszichológusok: A darwini gondolkodásmód változatai, feszültségei és maradandó hatása a pszichológiában Kapcsolat: Zimber Szilvia MTA Székház Nagyterem Roosevelt tér 9 II. emelet 0/12/3 18.00
Téglás Ernő
Probabilisztikus események reprezentációja csecsemőknél
Kapcsolat: BME St. ép., 320.-as terem - Stoczek utca 2. Bp. 1111 0/12/14 12:00-13:00
Albu Mónika : Albu Mónika PhD védése Kapcsolat: Lukács Ágnes BME Kognitív Tudományi Tanszék ST épület 320, II.emelet 0/1/11 15 óra
Gervain Judit
The use of near-infrared spectroscopy in developmental psychology: the example of speech perception at birth
Kapcsolat: Stoczek utca 2. St. ép. 320-as terem, 1111 Budapest 0/11/8 10:00-11:00
NYÍLT NAP MÁRCIUS 31! Kapcsolat: BME ST 320 (1111 Budapest Stoczek u. 2) 0/3/31 08:15 - 16:00
Mórocz István: Evidence of Neural Recruitment in fMRI Kapcsolat: BME ST 320 (1111 Budapest Stoczek u. 2) 0/4/15 10:15
Kovács Kristóf
A mentális képességek általános faktorának kognitív magyarázata
Kapcsolat: Stoczek utca 2. St. ép. 320-as terem, 1111 Budapest 0/4/12 12:00-13:00
Petar Milin
An Information Theoretic Approach to the Processing of Inflectional Paradigms and Classes
Kapcsolat: stoczek utca 2. St. ép. 320-as terem, 1111 Budapest 0/3/3 14:00-15:00
Miloslava Kozmová, Ph.D.
Investigation of Cognition in Dreaming: Review of Three Phenomenological Exploratory Studies
Kapcsolat: 1111 Stoczek utca 2 St. ép. 320. 0/5/17 13:00-14:00
PhD hallgatók konferenciája 2010 június 18. Kapcsolat: BME, ST 320 0/6/18 10:00 - 15:00
Csaba Pléh : Contemporary readings in cognition calls preparatory meeting Kapcsolat: St Bulding 311 II: floor 0/8/30 14 h
Csaba Pléh : Preparatory metting for the Contemporary readings in CgSci class Kapcsolat: Stoczet St 2, ST 311 0/8/30 14 p.m..
Zimmer Márta: The behavioural and electrophysiological aspects of the temporal context of face processing Kapcsolat: BME Kognitív Tudományi Tanszék Könyvtára; St épület 3. emelet 320. 0/9/24 10:00
a nép : Gólyatábor Kapcsolat: Keresztes Attila Velence Liget-Velence Kemping, Kis utca 1 0/10/2 minden
lás a programot : Határtalan tudomány Kapcsolat: Faludy Judit MTA Székáz Bp. Roosevelt tér 9 Művészsti Güjtemny kupolaterem III. emelet 0/11/12 9-18
Tóth Brigitta
Kontroll folyamatok szerepe a felejtésben:
A szándékos felejtés
Kapcsolat: Stoczek utca 2. St. ép. 320-as terem, 1111 Budapest 0/11/29 13:00-14:00
Pléh Csaba, Venetianer Pál, Gervain Judit, Kas Bence : Bionyelvészet: lehetőségek és kihívások Kapcsolat: Bánréti Zoltán MTA Székáz Roossevelt tér 9 Nagyterem 0/11/8 13h30-15h30
Cognition at Christmas X.: Symposium on Perceptual Bistability Kapcsolat: Tamás Bőhm BME, Building K, 1st floor, Room 66 (“Oktatói Klub”) 0/12/15 11:00 - 19:00
Vakli Pál
- Neural correlates of configural processing in person perception
Kapcsolat: H ép. VI. em. 607. 2016/12/13 13.00
XXXIII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Kapcsolat: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 2017/4/18 9:00
Kutatók Éjszakája 2018 Kapcsolat: BME, T515 2018/9/28 18:00Linkek:


Jelentős nemzetközi érdeklődés a BME új kutatási eredménye iránt „Napló vacsora után” (Aktuális)
Emberek, akik a saját anyjukra sem ismernek rá - Németh Kornél a prozopagnóziáról a HVG-ben (Aktuális)
Felhívás doktori képzésben való részvételre 2019 (Aktuális)
TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK - 2016 (Aktuális)
Kognitív szeminárium - Dr. Aczél Balázs 2016. március 7. 12:00 BME, T515
A csodálatos teszt: előhívás és tanulás - Racsmány Mihály
Felismersz? - A normál arcfelismerés folyamatai (Németh Kornél, Fazekas Kata)
Fiser József, Univ. Rochester, Rochester, USA
BME MOKK (Média Oktató és Kutató Központ), Szószablya projekt
Central European University Summer School
VISION
Eric Weinstein's World of Mathematics
Journal of Vision
Canadian Theses Online
Colour and Vision Research Laboratories, Institute of Opthalmology, UCL
A Közép-Európai Egyetem könyvtári katalógusa
Cognitive Science Society
Könyvmegjelenés!
Pléh Csaba és Lukács Ágnes szerkesztésében - Pszicholingvisztika I.-II.
Association for the Scientific Study of Consciousness - ASSC
Psyche - an official journal of the ASSC
Experience and Predictions - Grotheer & Kovács, Journal of Neuroscience
Cognition at Christmas 2005 - Crossmodal Integration
Az emberi arcpercepció és a magasabb szintű vizuális funkciók
PhD éves beszámoló 2006 július 3 Albu Móni download
PhD éves beszámoló 2006 július 3 Gábor Bálint download
Kovács Ilona a Mindentudás Egyetemén tartott előadása
Pléh Csaba a Mindentudás Egyetemén tartott előadása
Kovács Ilona: Bizonyos értelemben a szem a lélek tükre (www.origo.hu)
Pléh Csaba 20060509: Az egyetemi kutatás az akadémia szempontjából vitaindító az MTA 175. download
Pléh Csaba 20060425:Az egyetemek és az akadémia együttműködése a kutatásban és a forrásszerzésben download
Pléh Csaba 20060222: A mai lélektan emberképe (VEAB) download
Pléh Csaba 20061104:A valódi filmek narratív környezete és az Én filmszerű narratív elmélete download
Pléh Csaba 20061110:A nyelvfejlődési zavarok magyarázó elméletei download
Pléh Csaba 20061109:A nyelv és megismerés fejlődési zavarainak epigenetikus értelmezése download
Pléh Csaba 200601: The language of space in Hungarian: Acquisition and impairment data download
Pléh Csaba 20051122 : Előadás a hazai kognitív pszichológia történetéről (pdf) download
Gergely György és Csibra Gergely 20051122: Előadás Pléh Csaba 60. születésnapja alkalmából (pdf) download
Takács Barnabás (Digital elite): Virtuális emberek c. előadása 13 (pdf) download
Pléh Csaba 20051013: Szótár a fejünkben – a szótár kutatása a pszichológiában (II. Szótárnap) download
Pléh Csaba 20051011: Tudástípusok és a menedzsmenttudományok (KPMG-BME Akadémia évnyitóján) download
Pléh Csaba 20051006: Nevelés, gondolat, lélektan (V. Neveléstudományi Konferencia, Budapest) download
Pléh Csaba: A természet és a lélek (Tankönyvtár)
Electrophysiological Correlates of Visual Adaptation to Faces and Body Parts in Humans
Pléh Csaba 20050528: Előadás a reprezentáció fogalmáról a londoni Knowledge Lab-ben(pdf) download
Racsmány Mihály 20050302: A Williams-szindróma kognitív profilja (Pécsi Magatartástudományi Intézet) download
Pléh Csaba A természet és a lélek ekonyv
Pléh Csaba A lélektan története konyv
Pléh Csaba Kognitív idegtudomány konyv
Pléh Csaba: A számítógéptől vissza a biológiához (interjú, www.index.hu)
Magyar Tudomány tematikus szám a két kultúráról 2007/2
Pléh Csaba Az ezerarcú elme ekonyv
Pléh Csaba Bevezetés a megismeréstudományba ekonyv
MTA-MEH fórum az emberi természetről. 2007. február 27
Pléh Csaba és Bodó Balázs előadása a Mindentudás Egyetemén
Lukács Ágnes és Pléh Csaba is részt vett Structure of Hungarian Conference ICSH 8 -on
Középeurópai Kognitív Tudomány mesterfokozat: MEiCogSci
Scientific journals available from computers of the university
Alapkutatások az OTKA támogatásával (MTA) hir
A TANSZÉK ÉS A KUTATÓCSOPORT SZERKESZTETTE FONTOSABB KÖNYVSOROZATOK
A magyar tudomány ünnepe - meghívó - 2007 nov. 3 - 30 meghivo
MTA Nívódíj Pléh Csabanak
Kovács Ilona (dec 2) és Pléh Csaba (máj 25) a TudósShow-ban
A 2007. évi Mérei Ferenc díjat Bőhm Tamás (VIK PhD diák) kapta, munkája tanszéki dolgozat volt A beszélőfelismerésről szóló dolgozata a Magyar Pszichológiai Szemlében jelent meg
Nemzetközi pszichológiatörténet kongresszus 2009. júliusban Budapesten
Central European Cognitive Science Conference in Dubrovnik, May, 2009
Racsmány Mihály előadása a klinikai szakpszichológiai kötelező szinten tartó tanfolyamán (2009.04.20
GRATULÁLUNK!
Talentum Akadémiai Díjat kapott Lukács Ágnes 2009. február 13.-án.
17th Conference of the European Society for Philosophy and Psychology at CEU Budapest
A Magyar Pszichológiai Társaság elnökségének dícsérő oklevelét kapta 2 doktorandusz hallgatónk.
Darwin and Evolution:ESF-Cost Conference 2009 September
GRATULÁLUNK!
Kovács Ilonát tagjává választotta az Academia Europae (London).
GRATULÁLUNK!
Várhelyi Klára mester diákunk kari TDK I. díjat s Heller Farkas különdíjat nyert.
Flashteszt - Viselkedés alapú pszichológiai mérés a cyberkorban. Gratulálunk
Advanced readings first class: Monday, September 6th, 9 A.M. St 311 Csaba Pléh's room
GRATULÁLUNK!
Simor Péter doktorandusz nemzetközi ösztöndíjához
Racsmány Mihály Bolyai Plakett elismerésben részesült Akadémiai támogatással a kutatói pályán - MTA hír
Interjú Pléh Csabával a Széchenyi-díjról. GRATULÁLUNK!
Tanszékünk diákjai a XXX. Jubilleumi TDK-n - Gratulálunk!
KORASZÜLÖTTEK LÁTÁSA a NATURE-ben és a New Scientist-ben
Pléh Csaba a ZÁRÓRÁban 2010 április 1
KORASZÜLÖTTEK LÁTÁSA
Proc Natl Acad Sci
Nature
Hallgatóink eredményei a XXXIII. OTDK-n (Aktuális)
Tudományos Diákköri Konferencia 2018 (Aktuális)
Gazdasági ügyintézőt keresünk

Magunkról | Honlap térkép | Elérhetőség | ©2005 IT Tanácsadó Bt