BME Természettudományi Kar
Kognitív Tudományi Tanszék

2002 Jan 2 3:23
English_language
Kutatócsoportok:

Idegrendszeri Képalkotás Kutatócsoport
Kutatásvezető: Vidnyánszky Zoltán
Főbb kutatási témák: idegrendszeri plaszticitás,vizuális figyelem, tárgyfelismerés
Módszerek: fMRI, EEG, szemmozgás-követés
Kísérleti Pragmatika Kutatócsoport
Kutatásvezető: Babarczy Anna
Főbb kutatási témák: pragmatika és tudatelmélet, pragmatikai fejlődés, klinikai pragmatika
Módszerek: viselkedéses paradigmák, korpuszelemzés, szemmozgás-követés
Klinikai Idegtudomány Kutatócsoport
Kutatásvezető: Kéri Szabolcs
Főbb kutatási témák: neuropszichiátriai kórképek kognitív mechanizmusai és idegrendszeri háttere, kapcsolat a kognitív zavar és a molekuláris biológiai mechanizmusok között
Módszerek: klinikai tesztek, az érzékelés és az emlékezet vizsgálata, strukturális agyi képalkotás, molekuláris biológiai technikák a klinikai kutatásban
Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport
Kutatásvezető: Csépe Valéria
Főbb kutatási témák: magasabb szintű hallási feldolgozás (beszéd és zene), olvasás, téri kogníció és a végrehajtó funkciók alrendszerei
Módszerek: interdiszciplináris, a viselkedéses és idegtudományi (elektrofiziológiai és képalkotó) módszerek kombinált alkalmazása
Pszicholingvisztika Kutatócsoport
Kutatásvezető: Lukács Ágnes
Főbb kutatási témák: kognitív folyamatok szerepe a tipikus és atipikus nyelvelsajátításban, egyéni különbségek az implicit tanulásban
Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások
Tanulás és Emlékezet Kutatócsoport
Kutatásvezető: Racsmány Mihály
Főbb kutatási témák: előhívás és emlékezeti konszolidáció, emlékezeti funkciók pszichiátriai és neurológiai zavarokban
Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások, szemmozgás-követés, fMRI
Vizuális Idegtudomány Kutatócsoport
Kutatásvezető: Zimmer Márta
Főbb kutatási témák: vizuális észlelés idegrendszeri alapjai, arcészlelés, tárgykategorizáció
Módszerek: EEG, fMRI, transzkraniális egyenáramingerlés

Kutatásetikai engedélyek:

A BME KTT pszichológiai kutatásainak etikai véleményezését az Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság (EPKEP) végzi. Az etikai engedélykérelmeket elektronikusan az elnok@epkeb.hu címre kell küldeni, ahol a mindenkori elnökhöz érkeznek be. A jóváhagyott engedély esetében az elnök egy egyoldalas engedélyt tölt ki és ír alá , és szkennelve visszaküldi ezt a kérelmezőnek, 1 kinyomatott és aláírt példányt pedig eltesz, a kérelem kinyomtatott példányával együtt (ez archiválásra kerül az év végén). Az engedély tartalmazza a kérvény számát, az elnök aláírását és a jóváhagyás dátumát. Ha a kérelmezőnek szüksége van papírpéldányra, az elnök 1 db eredeti aláírt engedélyt postán visszaküld neki. A kérelmező ezt az egyoldalas szkennelt formanyomtatványt használhatja pályázatokhoz és tudományos cikkekhez.


Kutatásetikai engedély kérelem:

Az alábbi online etikai kurzus elvégzése javasolt minden kutatást végző munkatárs és doktoranduszhallgató számára:

tanszek_logo Magunkról | Elérhetőség | ©2005 IT Tanácsadó Bt