Kognitív Tudományi Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Pszichológia MA - órarend 2023/24 tavaszi félév

Első évfolyam

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00
09:00 Módszertani készségfejlesztés II. EA
[BMEGT52M107]
QA202
10:00 Szociálpszichológia [BMEGT52M106]
QA202
11:00
12:00 Kognitív és evolúciós pszichológia [BMETE47MN38]
J210
Laborgyakorlat 1 [BMETE47MN31]
E402
13:00
14:00 Neurobiológia 2. [BMETE47MN27]
E405
Módszertani készségfejlesztés II. Gy
[BMEGT52M107]
QA202
Evolúciós pszichológia [BMETE47MN03]
E405
15:00
16:00 Neuropszichológia EA
[BMETE47MN21]
T601/2
17:00
18:00 Neuropszichológia Gy
[BMETE47MN21]
T515
19:00

Mintatanterv

A Pszichológia MA tanterve az órákhoz tartozó tárgykódokkal a 2020 előtt kezdett hallgatók számára ezen a linken, a 2020 után kezdettek számára pedig itt érhető el

Szakdolgozat

A feladatkiírás leadási határideje: 2023. március 17. Ezt a dokumentumot a témavezető tölti ki, de a gesztor tanszék (Ergonómia és Pszichológia Tanszék) dékánjának, a Kognitív Tudományi Tanszék tanszékvezetőjének, valamint a szakdolgozónak is alá kell írnia. Az aláírt eredeti példányt a szakdolgozatba be kell fűzni az első lapra. Kérjük az ebben a félévben szakdolgozókat, hogy a témavezetővel történt egyeztetés után egy kinyomtatott, aláírt példányt Müller Csabánál (T506, muller.csaba@ttk.bme.hu) hagyjanak. Ez a példány kerül át a Gazdaságtudományi Kar dékánjához. A dékán által aláírt feladatkiírások később átvehetők, erről külön értesítést kapnak a szakdolgozók.

A diplomamunkából egy bekötött (spirálozott) példányt Müller Csabának kell leadni a T506-os irodában, és elektronikusan is el kell küldeni (muller.csaba@ttk.bme.hu). A diplomamunkát a kiadott sablon alapján kell elkészíteni; a sablon tartalmazza a formai követelményeket is. Ezen felül a diplomamunka szerves részét képezi a plágium-nyilatkozat, melyet szintén be kell illeszteni a szakdolgozat elejére az eredeti, aláírt és lepecsételt feladatkiírás után.

A diplomamunka leadásának határideje: 2024. május 24. (péntek) 14:00

A szakdolgozat bírálati szempontjai itt olvashatóak.

Kutatásetikai engedély szakdolgozat leadáshoz

Az empirikus munkát magában foglaló szakdolgozat leadásának feltétele, hogy az elvégzett kutatás etikai engedéllyel is rendelkezzen. Az etikai engedély szavatolja, hogy az elvégzett kísérlet/vizsgálat megfelel az etikai követelményeknek. Mindez a tudományos vizsgálatok terén alapvető követelmény, és ebbe már a szakdolgozatok is beleszámítanak. Természetesen, aki olyan kutatásba kapcsolódott be a szakdolgozatírás keretében, amely a témavezető által már elindított kutatást foglal magában, annak nem kell új etikai engedélyt kérnie, hanem elég a témavezető által engedélyeztetett kutatás etikai engedélyének másolatát csatolnia a dolgozatához. Akik viszont új, korábban nem engedélyezett kutatást végeznek, azoknak engedélyeztetniük kell a kutatásukat.

Ennek módja a következő:

  1. Ki kell tölteni az etikai engedélykérő formanyomtatványt.
  2. A kitöltött engedélykérőket a témavezetővel át kell nézetni. Ha a témavezető jóváhagyja, akkor el kell küldeni emailben Demeter Gyulának (demeter.gyula@ttk.bme.hu).
  3. Az engedélykérőket egy tanszéki kolléga megkapja, aki amennyiben nem lát benne kivetnivalót, aláírja az engedélyt.
  4. Majd a végén (a már kinyomtatott nyomtatványt) a kutatást végző hallgató és a témavezető is aláírja.

Az etikai kérelmekre vonatkozó további kérdésekkel kapcsolatban szintén Demeter Gyulát (demeter.gyula@ttk.bme.hu) kell keresni. A 2022/2023 második félévében záróvizsgázóknak az etikai engedélykérő leadási határideje: 2024. március 18.

Záróvizsga

A záróvizsga két részből áll. Egyrészt a szakdolgozók egy 15 perces előadást tartanak a diplomamunkájukból, amit 5 perc kérdés-válasz követ. Legyen az előadáshoz prezentáció. Az előadás tudományos jellegű legyen, szakmai közönségnek szól.

Másrészt a tételsorból egy tételt kell húzni. A tétel kidolgozására 30 perc felkészülési idő áll rendelkezésre, és azután ~15 perc lesz a tétel megvitatására a vizsgán.

A pszichológia mesterszak záróvizsgájának dátuma: 2024. június 18. (kedd)

Plágium

Plágium esetén a vonatkozó kurzusra elégtelen jegy jár.

Plágiumnak minősül egy mű, ha...

  • A szerző szó szerint vagy majdnem szó szerint vesz át néhány szónál hosszabb szövegrészeket idézőjel használata nélkül. Ez plágiumnak minősül akár megjelöli a forrást, akár nem.
  • A szerző átvesz táblázatot, ábrát vagy illusztrációt, de erre nincs engedélye vagy nem jelöli meg annak forrását.
  • A szerző átvesz szövegrészeket, saját szavaival átfogalmazza, de nem jelöli meg annak forrását.
  • A szerző idegen nyelvről lefordít szövegrészeket idézőjel nélkül. Ez attól függetlenül plágiumnak minősül, hogy megjelöli-e annak forrását.
  • A szerző idegen nyelvű szövegrészeket lefordít, átfogalmazza, de nem jelöli meg annak forrását.

További rendelkezések a témában a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában találhatóak. Ennek értelmében "Fegyelmi vétségnek minősül, amennyiben a hallgató – a felhasználásra vonatkozó szabályok megsértésével – szövegszerűen vagy alapvető tartalmi elemei tekintetében saját hallgatói műveként teljes egészében vagy jelentős részben idegen szerzői művet vagy idegen szerzői művek egybeszerkesztett változatát nyújtja be vagy adja elő" (BME TVSZ 135§ 2)

A plágium szoftverrekkel is ellenőrizhető pl.: